فهرست بستن

تقدیر از همکاران برگزیده و فعال

با سلام و احترام؛

به اطلاع می رساند برای همکارانی که در فعالیتهای آمادگی دفاعی حائز رتبه شدند درخواست تقدیرنامه وزارتی و استانی گردید، با آرزوی موفقیت برای همه بزرگواران امیدواریم در سال تحصیلی آینده نیز در پیشبرد اهداف درس آمادگی دفاعی تلاش نمایند.