فهرست بستن

ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی آمادگی دفاعی شهرستان ها و مناطق استان

ضمن عرض سلام و خداقوت و تشکر از همه همکارانی که در طول سال تحصیلی در کنار گروه آمادگی دفاعی استان بودند و از نظرات ارزشمند خود ما را بهره مند نمودند، ارزیابی عملکرد گروههای آموزشی شهرستان ها و مناطق استان برای اطلاع همکاران محترم ارائه می گردد.