فهرست بستن

دسته: بخشنامه ها و دستورالعمل ها

حذفیات منابع آزمون دوره های اول و دوم متوسطه نظری در شرایط قرمز کووید۱۹

بخشنامه-سازمان-پژوهش-برای-حذفیاتDownload بخشنامه-جداول-حذفیاتDownload بارم-بندی-پایه-نهم-بر-اساس-حذفیاتDownload بارم-بندی-پایه-دهم-بر-اساس-حذفیاتDownload حذفیات-دوره-اول-متوسطهDownload حذفیات-دوره-دوم-متوسطهDownload بخشنامه-اصلاحیه-حذفیاتDownload

برنامه عملیاتی گروه آمادگی دفاعی سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

برنامه عملیاتی گروه آمادگی دفاعی سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ارائه می گردد ، شایسته است سرگروههای مناطق و نواحی استان نسبت به…